home

แจ้งให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560

ขอให้โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์เพื่อจัดทำรายงานเอกสารดังกล่าวตามเอกสารที่แนบ

ระดับการศึกษาปฐมวัย  ดาวน์โหลดที่นี่

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดาวน์โหลดที่นี่

นางมัสนะห์ สารี รองผอ.สช.จังหวัดปัตตานี เข้าร่วม “ประชุมรับนโยบายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ”

วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. “ประชุมรับนโยบายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ” น ...
อ่านเพิ่มเติม

สช.จังหวัดปัตตานี “ประชุมสรุปผลการตรวจ นิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2560”

วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561 “ประชุมสรุปผลการตรวจ นิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ...
อ่านเพิ่มเติม

สช.จังหวัดปัตตานี จัดประชุมลงนามบันทึกข้อตกลง เรื่องคำรับรองการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 “ประชุมลงนามทำบันทึกข้อตกลง เรื่อง คำรับรองการพัฒนาคุณภาพการศึกษ ...
อ่านเพิ่มเติม

สช.อำเภอเมืองปัตตานี จัดการชี้แจง และทำความเข้าใจ เกี่ยวกับ การตรวจ นิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุน โรงเรียนเอกชนในระบบ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 9:30 น นางแวเสาะ แตมามุ ผู้อำนวยสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองปัตตานี พร ...
อ่านเพิ่มเติม

สช.อำเภอไม้แก่น เข้าร่วมกิจกรรม “บ้านละเวง ตัวเเทนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข”

“บ้านละเวง ตัวเเทนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข” วันอังคาร ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐ ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...

Loading...
Facebook Fanpage Feed สช.ปัตตานี
Friday, May 18th, 2018, 5:32 am
รูปภาพจากโพสต์ของ สช.ปัตตานี

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุกรี แวมูซอ รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี และนายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ ผอ.สช.อ.หนองจิก ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
Friday, May 18th, 2018, 2:58 am
รูปภาพจากโพสต์ของ สช.ปัตตานี

วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.
“ประชุมรับนโยบายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ”
นางมัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
Wednesday, May 16th, 2018, 7:28 am
รูปภาพจากโพสต์ของ สช.ปัตตานี

วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561
"ประชุมสรุปผลการตรวจ นิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2560"

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการตรวจ นิเทศ ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
Wednesday, May 16th, 2018, 6:38 am
รูปภาพจากโพสต์ของ สช.ปัตตานี

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีนายอภินันท์ หมวดแก้ว ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
Wednesday, May 16th, 2018, 5:31 am
ภาพหน้าปกของ

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
Wednesday, May 16th, 2018, 2:31 am
รูปภาพจากโพสต์ของ สช.ปัตตานี

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น. - 20.00 น.
นายสุฟยาน แวบือซา ผอ.สช.อ.สายบุรี มอบหมายให้นายมูฮัมมัดอัสฮัน ตีมุง นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
Tuesday, May 15th, 2018, 10:57 am
รูปภาพจากโพสต์ของ สช.ปัตตานี

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
นางกฤติยา จุลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง ร่วมเป็นเกียรติ ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
Tuesday, May 15th, 2018, 7:43 am
รูปภาพจากโพสต์ของ สช.ปัตตานี

วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561
"ประชุมลงนามทำบันทึกข้อตกลง เรื่อง คำรับรองการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561"
นายพนม ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
Saturday, May 12th, 2018, 5:39 am
รูปภาพจากโพสต์ของ สช.ปัตตานี

“รากฐานสังคมสันติ”
เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันนี้
นางมัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการพบปะสตรีมุสลิม ครั้งที่ 13 ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
Friday, May 11th, 2018, 1:15 pm
รูปภาพจากโพสต์ของ สช.ปัตตานี

"กิจกรรม ไม้เเก่น เมืองสะอาด
วันศุกร ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ -๐๙.๓๐ น. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอไม้เเก่น โดยนางซากีเราะ เร่งหวัง มอบหมายให้นายมูฮามัดไซนุลอาบีดิง ลอตง ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY