home

ประกาศและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีท่ี ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รายละเอียด click

แจ้งให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560

ขอให้โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์เพื่อจัดทำรายงานเอกสารดังกล่าวตามเอกสารที่แนบ

ระดับการศึกษาปฐมวัย  ดาวน์โหลดที่นี่

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดาวน์โหลดที่นี่

สช.อำเภอทุ่งยางแดง “ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาตำบลตะโละแมะนา”

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น.  นายสะมาแอ ปอจิ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยาง ...
อ่านเพิ่มเติม

ผอ.สช.อำเภอแม่ลาน เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผอ.สช.อ.แม่ลาน เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานก ...
อ่านเพิ่มเติม

สช.จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการจัด กิจกรรม”การอบรมส่งเสริมความพร้อมในการอ่านออกเขียนได้ นักเรียนปฐมวัย” 

วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.30.น. กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปั ...
อ่านเพิ่มเติม

ผอ.สช.อำเภอมายอ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานฯ จังหวัดเคลื่อนที่

วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ โดย นายนิรัน ดะแซ ผู้อำนวยการสำนั ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการพรีโอลิมปิกวิชาการ สำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 3 ค่ายที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561″

โครงการพรีโอลิมปิกวิชาการ สำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 3 ค่ายที่ 1 ประจำปีงบป ...
อ่านเพิ่มเติม

ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี พร้อมคณะกรรมการ “ลงตรวจติดตามการสร้างก่ออาคารเรียน”

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายทรงพล ขวัญชื่น ผอ.สช.จังหวั ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...

Loading...
Facebook Fanpage Feed สช.ปัตตานี
Friday, April 20th, 2018, 3:39 am
รูปภาพจากโพสต์ของ สช.ปัตตานี

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ นางมัสนะห์ สารีรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจ นิเทศ ติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
Friday, April 20th, 2018, 2:55 am
รูปภาพจากโพสต์ของ สช.ปัตตานี

กิจกรรมวันที่ 2 ของการอบรมครูปฐมวัย

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
Friday, April 20th, 2018, 2:26 am

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
Thursday, April 19th, 2018, 9:22 am
รูปภาพจากโพสต์ของ สช.ปัตตานี

สาร สช.จังหวัดปัตตานี ประจำวันที่ 19 เมษายน 2561

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
Thursday, April 19th, 2018, 7:54 am
รูปภาพจากโพสต์ของ สช.ปัตตานี

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น.
นายสะมาแอ ปอจิ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง มอบหมายให้นายมูฮัมหมัดยูซุฟ มามะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
Thursday, April 19th, 2018, 7:36 am
รูปภาพจากโพสต์ของ สช.ปัตตานี

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑
นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผอ.สช.อ.แม่ลาน เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ครั้งที่ ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
Thursday, April 19th, 2018, 5:15 am
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี ปีงบ

วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.30.น.
กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพ ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
Wednesday, April 18th, 2018, 12:32 pm
รูปภาพจากโพสต์ของ สช.ปัตตานี

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกะพ้อ

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสุฟยาน แวบือซา ผอ.สช.อ.สายบุรี ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สช.อ.กะพ้อ พร้อม ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
Wednesday, April 18th, 2018, 12:29 pm
รูปภาพจากโพสต์ของ สช.ปัตตานี

วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ โดย นายนิรัน ดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สช.อ.มายอ ร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
Wednesday, April 18th, 2018, 8:53 am
รูปภาพจากโพสต์ของ สช.ปัตตานี

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑
นางวิจิตรา โต๊ะมีนา ผอ.สช พร้อมเจ้าหน้าที่ สช.อ.ปะนาเระ ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY