home

แจ้งให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560

ขอให้โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์เพื่อจัดทำรายงานเอกสารดังกล่าวตามเอกสารที่แนบ

ระดับการศึกษาปฐมวัย  ดาวน์โหลดที่นี่

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดาวน์โหลดที่นี่

ผอ.สช.จังหวัดปัตตานีประธานใน “พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนอรุณศาสน์วิทยา”

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” “พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนอรุณศา ...
อ่านเพิ่มเติม

ผอ.สช.อ.ไม้เเก่น ร่วมเป็นเกียรติพิธีปิดการเเข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอรุณศาสน์วิทยา

นางซากีเราะ เร่งหวัง ผอ.สช.อ.ไม้เเก่น ร่วมเป็นเกียรติพิธีปิดการเเข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอรุณศาสน์ว ...
อ่านเพิ่มเติม

ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ ณ สช.อำเภอปะนาเระ

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยน ...
อ่านเพิ่มเติม

ผอ.สช.อ.ยะรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สช.อ.ยะรัง ได้ออกตรวจนิเทศสถานศึกษาในสังกัด

วันที่ 15 พ.ย. 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรเดช หมู่เก็ม ผอ.สช.อ.ยะรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สช.อ.ยะรัง ไ ...
อ่านเพิ่มเติม

“สช.อ.ไม้เเก่น ร่วมนิเทศอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบกับคณะกรรมการจากสช.อ.สายบุรีเเละสช.อ.กะพ้อ”

“สช.อ.ไม้เเก่น ร่วมนิเทศอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบกับคณะกรรมการจากสช.อ.สายบุรีเเละสช.อ.กะพ้อ ...
อ่านเพิ่มเติม

ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี ร่วมต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ท่านมาเราต้อนรับด้วยความจริงใจ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี โดยนายทรงพล ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...

โรงเรียนสามัคคีธรรมวิทยา คว้ารางวัล จากการแข่งขันปันจักสิลัต รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

เมื่อวันที่ 25-28 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสามัคคีธรรมวิทยา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง ...
อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนฮั่วหนำชนะ “การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตร นารี ระดับจังหวัด”

ในนามสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ขอแสดงความยินดี กับ “โรงเรียนฮั่วหนำ ที่ได้ชนะ “การประกวดระ ...
อ่านเพิ่มเติม

Loading...