home

สช.จังหวัดปัตตานี เยี่ยมติดตาม กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา ณ โรงเรียนดารุลสลาม นราธิวาส

โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา “สานสัมพันธ์ชุม ...
อ่านเพิ่มเติม

ผอ.สช.อำเภอแม่ลาน เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุติธรรมทางเลือกกฎหมาย

วันที่ ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน ร่ ...
อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนอัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์ ได้ดำเนินการจัด “กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา เมาลิดสัมพันธ์”

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา ณ โรงเรียนอัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัต ...
อ่านเพิ่มเติม

ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี ประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์วันครู” ในสังกัด สช.อำเภอเมืองปัตตานี

วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 13:00 น เนื่องด้วยในโอกาสวันครู นางแวเสาะ แตมามุ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึ ...
อ่านเพิ่มเติม

ผอ.สช.อำเภอหนองจิก ประธานในพิธี “เปิดกิจกรรมเด็กดีศรีมุสลิม ปันรอยยิ้มสู่วิชาการประจำปี 2561”

วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ ผอ.สช.อ.หนองจิก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจ ...
อ่านเพิ่มเติม

งานวันครู 61 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2561

งานวันครู 61 สช.จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2561 งานวันครู 61 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้ดำเน ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...

Loading...