home

 

แจ้งให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560

ขอให้โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์เพื่อจัดทำรายงานเอกสารดังกล่าวตามเอกสารที่แนบ

ระดับการศึกษาปฐมวัย  ดาวน์โหลดที่นี่

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดาวน์โหลดที่นี่

สช.“ประชุมผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ” 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561 “ประชุมผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และสำนักงานการศึกษาเอกช ...
อ่านเพิ่มเติม

สช.อ.ยะรัง ได้จัดประชุมชี้แจ้งการดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยชุดปฏิบัตการกิจการพลเรีอน

วันที่ 13 กันยายน 2561 นายสุรเดช หมู่เก็ม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สช.อ.ยะรัง ได้จัดประชุมชี้แจ้งการดำเ ...
อ่านเพิ่มเติม

นายพนม อินทันแก้ว รองผอ.สช.จังหวัดปัตตานี ร่วมในพิธีเปิดงาน ปฏิบัติการ “พลิกโฉมและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Google for Education”

วันที่ 13 กันยายน 2561 นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ร่วมในพิธ ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...

โรงเรียนสามัคคีธรรมวิทยา คว้ารางวัล จากการแข่งขันปันจักสิลัต รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

เมื่อวันที่ 25-28 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสามัคคีธรรมวิทยา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง ...
อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนฮั่วหนำชนะ “การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตร นารี ระดับจังหวัด”

ในนามสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ขอแสดงความยินดี กับ “โรงเรียนฮั่วหนำ ที่ได้ชนะ “การประกวดระ ...
อ่านเพิ่มเติม

Loading...