home

แจ้งให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560

ขอให้โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์เพื่อจัดทำรายงานเอกสารดังกล่าวตามเอกสารที่แนบ

ระดับการศึกษาปฐมวัย  ดาวน์โหลดที่นี่

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดาวน์โหลดที่นี่

สช.อำเภอหนองจิก ร่วมจัดนิทรรศการ “โครงการกระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า)เคลื่อนที่ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี”

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหนองจิก เข้าร่วม “โครงการกระทรวงศึกษาธิกา ...
อ่านเพิ่มเติม

สช.อำเภอยะหริ่ง จัดประชุม ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 ครั้งที่ 6/2561

21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง จัดประชุม ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในร ...
อ่านเพิ่มเติม

สช.อำเภอมายอ จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาศูนย์ฯ(ตาดีกา)

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ โดย นายนิรัน ดะแซ ผู้อำนวยก ...
อ่านเพิ่มเติม

สช.จังหวัดปัตตานี ร่วมในพิธีเปิด “โครงการกระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า)เคลื่อนที่ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี”

วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษ ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...

Loading...