Category: ข่าวกิจกรรม

ก.ค. 19 2018

พิธีเปิดโครงการ “ยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในศตวรรษที่ 21”

วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.30 น. โครงการยก …

Continue reading

ก.ค. 11 2018

ผู้ว่าฯ จังหวัดปัตตานี ร่วมแสดงความยินดี และให้กำลังใจ รร.ฮั่วหนำมูลนิธ

 

มิ.ย. 29 2018

สช.จังหวัดปัตตานี ขานรับนโยบาย การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรักชาติและความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ให้กับสถานศึกษาเอกชนในสังกัด

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึ …

Continue reading

มิ.ย. 29 2018

ผอ.สช.อำเภอมายอ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจนิเทศ ติดตามการใช้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561 นายนิรัน ดะแซ ผู้อำนวยการสำ …

Continue reading

มิ.ย. 29 2018

ผอ.สช.อำเภอยะหริ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการ ดำเนินการตรวจนิเทศ ติดตาม การให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ปีการศึกษา 2561

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕ …

Continue reading