Category: สช.อ.

มิ.ย. 29 2018

ผอ.สช.อำเภอมายอ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจนิเทศ ติดตามการใช้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561 นายนิรัน ดะแซ ผู้อำนวยการสำ …

Continue reading

มิ.ย. 29 2018

ผอ.สช.อำเภอยะหริ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการ ดำเนินการตรวจนิเทศ ติดตาม การให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ปีการศึกษา 2561

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕ …

Continue reading

มิ.ย. 29 2018

โรงเรียนสามัคคีธรรมวิทยา คว้ารางวัล จากการแข่งขันปันจักสิลัต รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

เมื่อวันที่ 25-28 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสามัคคีธรรมวิทย …

Continue reading

มิ.ย. 29 2018

“สช.อำเภอทุ่งยางแดง” ร่วมให้การต้อนรับ เลขาธิการ ศอ.บต.

#เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่ เยี่ยมเยือน สช.อำเภอทุ่งยาง …

Continue reading

มิ.ย. 27 2018

สช.อำเภอยะหริ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการตามคำสั่งหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดปัตตานี(4 ฝ่าย) ตรวจโรงเรียนเอกชนนอกระบบ อำเภอยะหริ่ง

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นางกฤติยา จุลานนท์ ผู้อำนวยการส …

Continue reading