Category: สช.อ.

พ.ย. 20 2018

ผอ.อำเภอปะนาเระ “เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี”

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางวิจิตรา โต๊ะม …

Continue reading

พ.ย. 16 2018

ผอ.สช.อ.ไม้เเก่น ร่วมเป็นเกียรติพิธีปิดการเเข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอรุณศาสน์วิทยา

นางซากีเราะ เร่งหวัง ผอ.สช.อ.ไม้เเก่น ร่วมเป็นเกียรติพิ …

Continue reading

พ.ย. 16 2018

ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ ณ สช.อำเภอปะนาเระ

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการส …

Continue reading

พ.ย. 16 2018

ผอ.สช.อ.ยะรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สช.อ.ยะรัง ได้ออกตรวจนิเทศสถานศึกษาในสังกัด

วันที่ 15 พ.ย. 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรเดช หมู่เก็ม ผอ …

Continue reading

พ.ย. 16 2018

“สช.อ.ไม้เเก่น ร่วมนิเทศอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบกับคณะกรรมการจากสช.อ.สายบุรีเเละสช.อ.กะพ้อ”

“สช.อ.ไม้เเก่น ร่วมนิเทศอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบ …

Continue reading