Category: สช.อ.

พ.ค. 16 2018

สช.อำเภอสายบุรี “เข้าร่วมและเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรมบรรยายธรรม” หัวข้อ “รอมฎอนเดือนแห่งความบริสุทธิ์ ปราศจากความรุนแรง และยาเสพติด”

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี วันที่ 15 พฤษภาคม 256 …

Continue reading

พ.ค. 09 2018

สช.อำเภอเมืองปัตตานี จัดการชี้แจง และทำความเข้าใจ เกี่ยวกับ การตรวจ นิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุน โรงเรียนเอกชนในระบบ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 9:30 น นางแวเสาะ แตมามุ ผู้อ …

Continue reading

พ.ค. 09 2018

สช.อำเภอไม้แก่น เข้าร่วมกิจกรรม “บ้านละเวง ตัวเเทนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข”

“บ้านละเวง ตัวเเทนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เ …

Continue reading

พ.ค. 09 2018

ผอ.สช.อ.สายบุรี ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวโอวาทในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ครั้งที่ 14

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 …

Continue reading

พ.ค. 09 2018

ผอ.สช.อำเภอทุ่งยางแดง พร้อมกับเข้าหน้าที่ “ร่วมต้อนรับและเป็นเกียรติ เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE”

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายสะมาแอ ปอจิ ผู้อำนวยการสำนักงา …

Continue reading