Category: กลุ่มอำนวยการ

พ.ค. 18 2018

นางมัสนะห์ สารี รองผอ.สช.จังหวัดปัตตานี เข้าร่วม “ประชุมรับนโยบายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ”

วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. “ประชุมรับนโ …

Continue reading

พ.ค. 16 2018

สช.จังหวัดปัตตานี “ประชุมสรุปผลการตรวจ นิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2560”

วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561 “ประชุมสรุปผลการตรวจ น …

Continue reading

พ.ค. 09 2018

สาร สช.จังหวัดปัตตานี

เม.ย. 30 2018

สช.จังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรม “โครงการกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้”

วันที่ 29 เมษายน 2561 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตา …

Continue reading

มี.ค. 30 2018

โครงการพรีโอลิมปิกวิชาการ สำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 3 ค่ายที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561″

โครงการพรีโอลิมปิกวิชาการ สำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จัง …

Continue reading