Category: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

มิ.ย. 27 2018

สช.จังหวัดปัตตานี เข้าร่วม”การประชุมหารือแนวทางการบูรณาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” 

วันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่ …

Continue reading

มี.ค. 30 2018

โครงการพรีโอลิมปิกวิชาการ สำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 3 ค่ายที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561″

โครงการพรีโอลิมปิกวิชาการ สำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จัง …

Continue reading

มี.ค. 21 2018

“ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ เรื่องการแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน”

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกช …

Continue reading

มี.ค. 05 2018

ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี ร่วมประชุม “การประชุม เพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายทรงพล จว …

Continue reading

ธ.ค. 25 2017

“เพิ่มเวลารู้ สู่น้องชาวใต้” โดย สช.จังหวัดปัตตานี

วันนี้ 25 ธันวาคม 2560 “กิจกรรมติวเตอร์แนะแนวการศ …

Continue reading