Category: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ก.ย. 14 2018

ผอ.สช.อำเภอสายบุรี พร้อมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานประจำปี2561

วันนี้ 14 กันยายน 2561 นายสุฟยาน แวบือซา ผู้อำนวยการสำน …

Continue reading

ก.ย. 11 2018

สช.จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการจัดการ “ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561

วันอังคาร ที่ 11 กันยายน 2561 สช.จังหวัดปัตตานี ได้ดำเน …

Continue reading

ก.ย. 03 2018

สช.จังหวัดปัตตานี “โครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

สช.จังหวัดปัตตานี “โครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรีย …

Continue reading

ส.ค. 29 2018

สช.จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการจัดการประชุม “คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี”

วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. กลุ่มส่งเสร …

Continue reading

ส.ค. 01 2018

“ประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ประจำปีพุทธศักราช 2561 ระดับจังหวัดปัตตานี”

วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561 “ประชุมคณะกรรมการประเมินค …

Continue reading