Category: กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ก.ย. 14 2018

นายพนม อินทันแก้ว รองผอ.สช.จังหวัดปัตตานี ร่วมในพิธีเปิดงาน ปฏิบัติการ “พลิกโฉมและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Google for Education”

วันที่ 13 กันยายน 2561 นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการ …

Continue reading

ก.ย. 12 2018

สช.จ.ปัตตานี ร่วมนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

12 กันยายน 2561 นายสุไลมาน อาแว นักวิชาการศึกษา พร้อมด้ …

Continue reading

ก.ย. 07 2018

นายพนม อินทันแก้ว รองผอ.สช.จังหวัดปัตตานี พร้อมคณะทีมงานนิเทศตรวยเยี่ยมโรงเรียนในการสอบวัดความรู้วิชาภาษาไทย จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2561 นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำน …

Continue reading

ก.ย. 06 2018

นายพนม อินทันแก้ว รองผอ.สช.จังหวัดปัตตานี พร้อมคณะทีมงาน ตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดความรู้วิชาภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2561 นายพนม อินทันแก้ว รองผู้ …

Continue reading

ก.ย. 03 2018

นายพนม อินทันแก้ว รองผอ.สช.จังหวัดปัตตานี ประธานในพิธี “การแข่งขันศาสน์สามัคคีเกมส์” ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2561

วันจันทร์ ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. พิธีเปิด &#8 …

Continue reading