Category: กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

มิ.ย. 26 2018

สช.จังหวัดปัตานี จัด”โครงการอบรมการพัฒนาการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560”

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. กลุ่มพัฒนาคุณภาพแ …

Continue reading

เม.ย. 19 2018

สาร สช.จังหวัดปัตตานี

มี.ค. 21 2018

“ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ เรื่องการแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน”

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกช …

Continue reading

มี.ค. 05 2018

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุม “การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา”

“การอบรมเชิงปฎิบัติการระบบการประเมินและการประกันค …

Continue reading

มี.ค. 05 2018

ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี ร่วมประชุม “การประชุม เพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายทรงพล จว …

Continue reading