Category: กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

พ.ค. 15 2018

สช.จังหวัดปัตตานี จัดประชุมลงนามบันทึกข้อตกลง เรื่องคำรับรองการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 “ประชุมลงนามทำบันทึ …

Continue reading

เม.ย. 19 2018

สาร สช.จังหวัดปัตตานี

มี.ค. 21 2018

“ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ เรื่องการแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน”

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกช …

Continue reading

มี.ค. 05 2018

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุม “การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา”

“การอบรมเชิงปฎิบัติการระบบการประเมินและการประกันค …

Continue reading

มี.ค. 05 2018

ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี ร่วมประชุม “การประชุม เพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายทรงพล จว …

Continue reading