Category: ส.ช.อำเภอหนองจิก

มิ.ย. 05 2018

ผอ.สช.อำเภอหนองจิก พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจพิจารณาการอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนแสงประทีปวิทยา

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสุกรี แวมูซอ รอง ผอ.สช.จ.ปัตต …

Continue reading

มิ.ย. 05 2018

สช.อำเภอหนองจิก ดำเนินการจัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ”

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ ผอ.สช.อ …

Continue reading

เม.ย. 27 2018

ผอ.สช.อำเภอหนองจิก ร่วมร่วมแถลงข่าวการจัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรม อ.หนองจิก ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ ผู้อำนวย …

Continue reading

เม.ย. 26 2018

นายสุกรี แวมูซอ รองผอ.สช.จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย คณะกรรมการลงตรวจ นิเทศ ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

วันที่ 26 เมษายน 2561 นายสุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำน …

Continue reading

เม.ย. 26 2018

ผอ.สช.อำเภอหนองจิก พร้อมด้วยคณะกรรมการ ตรวจนิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ ผู้อำนวย …

Continue reading