Category: ส.ช.อำเภอหนองจิก

ก.ย. 21 2018

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหนองจิก ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนในสังกัด 

20 กันยายน 61 สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหนองจิก ขอแสดงค …

Continue reading

ก.ย. 04 2018

เจ้าหน้าที่สช.อำเภอหนองจิก พร้อมคณะตรวจติดตามการวัดผลการสอบวิชาภาษาไทยของโรงเรียนในสังกัด

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ ผอ.สช.อ. …

Continue reading

ก.ย. 04 2018

โรงเรียนแสงประทีปวิทยา จัดประชุมผู้ประกอบการและคนขับรถรับ – ส่งนักเรียน

4 ก.ย 61 โรงเรียนแสงประทีปวิทยา ได้ประชุม ผู้ประกอบการแ …

Continue reading

ก.ย. 03 2018

นายพนม อินทันแก้ว รองผอ.สช.จังหวัดปัตตานี ประธานในพิธี “การแข่งขันศาสน์สามัคคีเกมส์” ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2561

วันจันทร์ ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. พิธีเปิด &#8 …

Continue reading

ส.ค. 10 2018

สช.หนองจิก ได้ดำเนินการจัด “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนฯ”

วัน 7-8 ส.ค.2561 สช.อ.หนองจิก โดยนายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเห …

Continue reading