Category: ส.ช.อำเภอหนองจิก

พ.ค. 09 2018

ผอ.สช.อำเภอหนองจิก”ร่วมในพิธีปิดการอบรมบุคลากรโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาด้านการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

วันที่ ๗ – ๘  พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ ผู้ …

Continue reading

พ.ค. 09 2018

ผอ.สช.อำเภอหนองจิก พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม “งานอนุรักษ์วัฒนธรรมอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๑”

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายเชาวน์เพชร เจ๊ะส …

Continue reading

เม.ย. 27 2018

ผอ.สช.อำเภอหนองจิก ร่วมร่วมแถลงข่าวการจัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรม อ.หนองจิก ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ ผู้อำนวย …

Continue reading

เม.ย. 26 2018

นายสุกรี แวมูซอ รองผอ.สช.จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย คณะกรรมการลงตรวจ นิเทศ ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

วันที่ 26 เมษายน 2561 นายสุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำน …

Continue reading

เม.ย. 26 2018

ผอ.สช.อำเภอหนองจิก พร้อมด้วยคณะกรรมการ ตรวจนิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ ผู้อำนวย …

Continue reading