Category: ส.ช.อำเภอหนองจิก

ม.ค. 17 2018

ผอ.สช.อำเภอหนองจิก ประธานในพิธี “เปิดกิจกรรมเด็กดีศรีมุสลิม ปันรอยยิ้มสู่วิชาการประจำปี 2561”

วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเชาวน์เพชร เจ๊ะส …

Continue reading

ม.ค. 08 2018

สช.อำเภอหนองจิก ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า

]วันที่ 8 ม.ค. 2561 เวลา 07.30 น. โดยความร่วมมือระหว่าง …

Continue reading

ธ.ค. 14 2017

เยี่ยมเยียนโต๊ะครูสปน. บาบอหะยีอาแซ ดอฆอ ปอเนาะพัฒนาเยาวชน

วันนี้ 13 ธันวาคม 2560 นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นอภ.หนองจ …

Continue reading