Category: ส.ช.อำเภอยะหริ่ง

มิ.ย. 29 2018

ผอ.สช.อำเภอยะหริ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการ ดำเนินการตรวจนิเทศ ติดตาม การให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ปีการศึกษา 2561

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕ …

Continue reading

มิ.ย. 27 2018

สช.อำเภอยะหริ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการตามคำสั่งหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดปัตตานี(4 ฝ่าย) ตรวจโรงเรียนเอกชนนอกระบบ อำเภอยะหริ่ง

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นางกฤติยา จุลานนท์ ผู้อำนวยการส …

Continue reading

มิ.ย. 07 2018

สช.อำเภอยะหริ่งได้ดำเนิน”การประชุมมาตรการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ 2 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

วันที่ 7 มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา 08.30 น. นางกฤติยา จุลยานนท …

Continue reading

พ.ค. 01 2018

ผอ.สช.อำเภอยะหริ่งเข้า “ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 18 ตำบล ในเขตอำเภอยะหริ่ง หวัดปัตตานี”

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางกฤติยา จุลยานนท์ …

Continue reading

พ.ค. 01 2018

ผอ.สช.อำเภอยะหริ่ง พร้อมคณะกรรมการ ลงพื้นที่ ตรวจ นิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในสังกัด

วันที่ 30 เมษายน 2561 สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง …

Continue reading