Category: ส.ช.อำเภอยะหริ่ง

พ.ค. 01 2018

ผอ.สช.อำเภอยะหริ่งเข้า “ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 18 ตำบล ในเขตอำเภอยะหริ่ง หวัดปัตตานี”

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางกฤติยา จุลยานนท์ …

Continue reading

พ.ค. 01 2018

ผอ.สช.อำเภอยะหริ่ง พร้อมคณะกรรมการ ลงพื้นที่ ตรวจ นิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในสังกัด

วันที่ 30 เมษายน 2561 สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง …

Continue reading

เม.ย. 27 2018

ผอ.สช.อำเภอยะหริ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่ ตรวจ นิเทศ ติดตาม การใช้การเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

วันที่ 27 เมษายน 2561 สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง …

Continue reading

เม.ย. 27 2018

ผอ.สช.อำเภอหนองยะหริ่ง พร้อมคณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจ นิเทศ ติดตามโรงเรียนเอกชนในระบบ

วันที่ 26 เมษายน 2561 สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง …

Continue reading

เม.ย. 26 2018

ตรวจ นิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสช.อำเภอยะหริ่ง

วันที่ 25 เมษายน 2561 คณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานการศึก …

Continue reading