Category: ส.ช.อำเภอปะนาเระ

พ.ย. 20 2018

ผอ.อำเภอปะนาเระ “เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี”

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางวิจิตรา โต๊ะม …

Continue reading

พ.ย. 16 2018

ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ ณ สช.อำเภอปะนาเระ

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการส …

Continue reading

ส.ค. 10 2018

ผอ.สช.อำเภอปะนะเระ “ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการฯ”ประจำเดือนสิงหาคม 2561

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระวันพฤหัสบดี ที่ ๙ สิงห …

Continue reading

ส.ค. 07 2018

สช.อำเภอปะนาเระ ได้ดำเนินการจัด “โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการแนวทางการนำหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนฯ”

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ …

Continue reading

เม.ย. 30 2018

ผอ.อำเภอปะนาเระ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่ ตรวจ นิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ …

Continue reading