Category: ส.ช.อำเภอยะรัง

มี.ค. 12 2018

ผอ.สช.อำเภอยะรัง “ร่วมกิจกรรมกับผู้นำศาสนา อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น อำเภอยะรัง”

อำเภอยะรัง/ศปก.อ.ยะรัง ร่วมกับผู้นำศาสนา อิหม่าม คอเต็บ …

Continue reading

มี.ค. 09 2018

สาร สช.จังหวัดปัตตานี

มี.ค. 07 2018

ผอ.สช.อำเภอยะรัง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาอำเภอยะรังร่วมทำความดีด้วยหัวใจ”

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรเดช หมู …

Continue reading

มี.ค. 07 2018

ผอ.สช.อำเภอยะรังร่วมในกิจกรรม “จิตอาสาอำเภอยะรังทำด้วยหัวใจ”

จิตอาสาอำเภอยะรังร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ไปเยี่ยมให้กำลัง …

Continue reading

ธ.ค. 20 2017

สช.อำเภอยะรัง “จัดกิจกรรมกาแฟยามเช้า หัวหน้าส่วนราชการ”

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะรัง “จัดกิจกรรมกาแฟยา …

Continue reading