Category: ส.ช.อำเภอยะรัง

พ.ค. 03 2018

สช.อำเภอยะหริ่ง “เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561”

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางกฤติยา จุลย …

Continue reading

พ.ค. 02 2018

นางมัสนะห์ สาร๊ รองผอ.สช.จังหวัดปัตตานี พร้อมคณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจนิเทศ ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในระบบ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นางมัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำน …

Continue reading

พ.ค. 01 2018

นางมัสนะห์ สารี รองผอ.สช.จังหวัดปัตตานี พร้อมคณะกรรมการ ลงพื้นที่ ตรวจ นิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในสังกัด

วันที่ 30 เมษายน 2561 นางมัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำน …

Continue reading

เม.ย. 30 2018

ผอ.สช.อำเภอยะหริ่ง “ประธานเปิดโครงการบูรณาการ STEM ศึกษา (การอบรมครูด้วยระบบทางไกลผ่าน ETV และ DLTV)”

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 08.45 น. นางกฤติยา จุลย …

Continue reading

เม.ย. 30 2018

นางมัสนะห์ สารี รองผอ.สช.จังหวัดปัตตานี พร้อมคณะกรรม ลงพื้นที่ตรวจ นิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

วันที่ 27 เมษายน 2561 นางมัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำน …

Continue reading