Category: ส.ช.อำเภอมายอ

ก.ย. 07 2018

เจ้าหน้าที่ สช.อำเภอมายอ ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนรัศมีสถาปนา

วันที่ ๖ กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษาเอก …

Continue reading

ก.ย. 07 2018

(No title)

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ คณะทีมงานนิเทศตามคำสั่ง สช.จ.ปัตต …

Continue reading

ก.ย. 04 2018

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ แจกสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนัก ให้กับผู้บริหารและพนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียน

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ วันจันทร์ ที่๓ กันยายน พ …

Continue reading

ก.ย. 04 2018

ผอ.สช.อำเภอมายอ พร้อมคณะตรวจติดตามการวัดผลการสอบวิชาภาษาไทยของโรงเรียนในสังกัด

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ นายนิรัน ดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงาน …

Continue reading

ก.ย. 04 2018

ผอ.สช.อำเภอมายอ ร่วมประชุม อย.น้อย และประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอมายอ

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานการศึกษาเอก …

Continue reading