Category: ส.ช.อำเภอมายอ

มิ.ย. 29 2018

ผอ.สช.อำเภอมายอ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจนิเทศ ติดตามการใช้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561 นายนิรัน ดะแซ ผู้อำนวยการสำ …

Continue reading

มิ.ย. 21 2018

สช.อำเภอมายอ จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาศูนย์ฯ(ตาดีกา)

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึ …

Continue reading

มิ.ย. 05 2018

ผอ.สช.อำเภอมายอ “ประชุมผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนนอกระบบ สังกัดสช.อ.มายอ”

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึก …

Continue reading

เม.ย. 24 2018

ผอ.สช.อำเภอมายอ พร้อมเจ้าหน้าที่ “ร่วมต้อนรับ ท่าน ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ”

วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. สำนักงานการศึกษาเอก …

Continue reading

เม.ย. 23 2018

ผอ.สช.อำเภอมายอ พร้อมคณะกรรมการดำเนินการตรวจ นิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ปีการศึกษา 2560

วันที่ 23 เมษายน 2561 สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ โด …

Continue reading