Category: ส.ช.อำเภอมายอ

เม.ย. 24 2018

ผอ.สช.อำเภอมายอ พร้อมเจ้าหน้าที่ “ร่วมต้อนรับ ท่าน ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ”

วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. สำนักงานการศึกษาเอก …

Continue reading

เม.ย. 23 2018

ผอ.สช.อำเภอมายอ พร้อมคณะกรรมการดำเนินการตรวจ นิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ปีการศึกษา 2560

วันที่ 23 เมษายน 2561 สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ โด …

Continue reading

เม.ย. 18 2018

ผอ.สช.อำเภอมายอ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานฯ จังหวัดเคลื่อนที่

วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษาเอก …

Continue reading

มี.ค. 09 2018

สาร สช.จังหวัดปัตตานี

มี.ค. 07 2018

เจ้าหน้าที่ สช.อำเภอมายอ เข้าร่วมประชุมในโครงการไทยนิยมเคลื่อนที่

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกช …

Continue reading