Category: ส.ช.อำเภอแม่ลาน

มี.ค. 09 2018

สาร สช.จังหวัดปัตตานี

มี.ค. 06 2018

สช.อำเภอแม่ลาน ร่วมกับ กศน.อำเภอแม่ลาน จัดกิจกรรม “กาแฟยามเช้า”

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุม กศน.อำเ …

Continue reading

มี.ค. 05 2018

ผอ.สช.อำเภอแม่ลาน “ประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ หอประชุมอำเภอแม่ลาน”

วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายสมมาตร บารา …

Continue reading

ม.ค. 25 2018

ผอ.สช.อำเภอแม่ลาน เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุติธรรมทางเลือกกฎหมาย

วันที่ ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผ …

Continue reading

ม.ค. 15 2018

ผอ.สช.อำเภอแม่ลาน ร่วมกับ ฉก.ทพ.2205 เข้าเยี่ยมเยือนศูนย์อิสลามศึกษาประจำมัสยิด (ตาดีกา) ดารุสลามท่าแรด

เมื่อ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัต …

Continue reading