Category: ส.ช.อำเภอแม่ลาน

ม.ค. 15 2018

ผอ.สช.อำเภอแม่ลาน ร่วมกับ ฉก.ทพ.2205 เข้าเยี่ยมเยือนศูนย์อิสลามศึกษาประจำมัสยิด (ตาดีกา) ดารุสลามท่าแรด

เมื่อ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัต …

Continue reading

ธ.ค. 14 2017

ยื่นหนังสือแสดงความขอบคุณ พ.อ.ภาคภูมิ นภากาศ

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ ส …

Continue reading