Category: ส.ช.อำเภอแม่ลาน

เม.ย. 19 2018

สาร สช.จังหวัดปัตตานี

เม.ย. 19 2018

ผอ.สช.อำเภอแม่ลาน เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผอ.ส …

Continue reading

มี.ค. 09 2018

สาร สช.จังหวัดปัตตานี

มี.ค. 06 2018

สช.อำเภอแม่ลาน ร่วมกับ กศน.อำเภอแม่ลาน จัดกิจกรรม “กาแฟยามเช้า”

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุม กศน.อำเ …

Continue reading

มี.ค. 05 2018

ผอ.สช.อำเภอแม่ลาน “ประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ หอประชุมอำเภอแม่ลาน”

วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายสมมาตร บารา …

Continue reading