Category: ส.ช.อำเภอสายบุรี

พ.ย. 16 2018

“สช.อ.ไม้เเก่น ร่วมนิเทศอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบกับคณะกรรมการจากสช.อ.สายบุรีเเละสช.อ.กะพ้อ”

“สช.อ.ไม้เเก่น ร่วมนิเทศอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบ …

Continue reading

ก.ย. 14 2018

สช.อำเภอสายบุรีร่วมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี วันที่ 20 กันยายน 256 …

Continue reading

ส.ค. 07 2018

สช.อำเภอสายบุรี ได้ดำเนินการจัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการนำหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนฯ”

  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี วันที่ 6- 7 สิ …

Continue reading

ก.ค. 25 2018

นายพนม อินทันแก้ว รองผอ.สช.จ.ปน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่

วันพุธ ที่ 25 กรกฏาคม 2561 นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนว …

Continue reading

มิ.ย. 05 2018

สช.อำเภอสายบุรี การจัดประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินการตรวจการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ของโรงเรียนเอกชนในระบบ

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี วันที่ 4 มิถุนายน 256 …

Continue reading