Category: ส.ช.อำเภอสายบุรี

พ.ค. 16 2018

สช.อำเภอสายบุรี “เข้าร่วมและเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรมบรรยายธรรม” หัวข้อ “รอมฎอนเดือนแห่งความบริสุทธิ์ ปราศจากความรุนแรง และยาเสพติด”

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี วันที่ 15 พฤษภาคม 256 …

Continue reading

พ.ค. 09 2018

ผอ.สช.อ.สายบุรี ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวโอวาทในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ครั้งที่ 14

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 …

Continue reading

เม.ย. 30 2018

ผอ.สช.อำเภอสายบุรี ประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี วันที่ 28 เมษายน 2561 …

Continue reading

มี.ค. 26 2018

ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี พร้อมคณะกรรมการ “ลงตรวจติดตามการสร้างก่ออาคารเรียน”

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี วันที่ 26 มีนาคม 2561 …

Continue reading

มี.ค. 26 2018

นักเรียนในสังกัด สช.อำเภอสายบุรี “ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาโดยมีการบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด”

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี วันที่ 26 มีนาคม 2561 …

Continue reading