Category: ส.ช.อำเภอทุ่งยางแดง

พ.ค. 09 2018

ผอ.สช.อำเภอทุ่งยางแดง พร้อมกับเข้าหน้าที่ “ร่วมต้อนรับและเป็นเกียรติ เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE”

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายสะมาแอ ปอจิ ผู้อำนวยการสำนักงา …

Continue reading

พ.ค. 01 2018

ผอ.สช.อำเภอทุ่งยางแดง พร้อมคณะกรรมการ ลงพื้นที่ ตรวจนิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในสังกัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายสะมาแอ ปอจิ ผู้อำนวยการสำนักงา …

Continue reading

พ.ค. 01 2018

ผอ.สช.อำเภอทุ่งยางแดง พร้อมคณะกรรมการ ลงพื้นที่ ตรวจ นิเทศ ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในสังกัด

วันที่ 30 เมษายน 2561 นายสะมาแอ ปอจิ ผู้อำนวยการสำนักงา …

Continue reading

เม.ย. 24 2018

ผอ.สช.อำเภอทุ่งยางแดง พร้อมคณะกรรมการ ลงพื้นที่ ตรวจ นิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ 23 เมษายน 2561 นายสะมาแอ ปอจิ ผู้อำนวยการสำนักงา …

Continue reading

เม.ย. 19 2018

สาร สช.จังหวัดปัตตานี