Category: ส.ช.อำเภอไม้แก่น

ส.ค. 10 2018

“สช.อำเภอไม้เเก่น ร่วมกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”

“สช.อ.ไม้เเก่นร่วมกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน&#822 …

Continue reading

ส.ค. 03 2018

สช.อำเภอไม้แก่น ร่วมเข้าจัดกิจกรรม “ศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่พบประชาชนชาวไม้เเก่น”

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางซากีเราะ เร่งหวั …

Continue reading

มิ.ย. 07 2018

สช.อำเภอไม้แก่น ได้ดำเนินการจัด “กิจกรรมพบปะชี้เเจงข้อราชการเเก่ผู้สอนศูนย์ฯตาดีกา”

“กิจกรรมพบปะชี้เเจงข้อราชการเเก่ผู้สอนศูนย์ฯตาดีก …

Continue reading

เม.ย. 25 2018

ผอ.สช.อำเภอไม้แก่น ร่วมในกิจกรรม “มอบเรือ พาล่องเล ปล่อยหอยหวาน” 

“มอบเรือ พาล่องเล ปล่อยหอยหวาน” วันพุธ ๒๕ เ …

Continue reading

มี.ค. 22 2018

สช.อำเภอไม้แก่น ลงตรวจ “สถาบันศึกษาปอเนาะเเห่งใหม่ของอำเภอไม้เเก่น”

“สถาบันศึกษาปอเนาะเเห่งใหม่ของอำเภอไม้เเก่น&#8221 …

Continue reading