Category: สช.จ.ปัตตานี

พ.ย. 30 2018

ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี ประธานการประชุม”ซักซ้อมความเข้าใจการติดตามตรวจสอบนักเรียนโรงเรียนเอกชน”

วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มอำนวยการ งานบริหารก …

Continue reading

พ.ย. 22 2018

ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการส …

Continue reading

พ.ย. 20 2018

ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี ร่วม“กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำปี 2561”

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 “กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำปี 25 …

Continue reading

พ.ย. 20 2018

ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี “ประชุมคณะกรรมการ กศจ.จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 11/2561”

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 “ประชุมคณะกรรมการ กศจ.จั …

Continue reading

พ.ย. 16 2018

ผอ.สช.จังหวัดปัตตานีประธานใน “พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนอรุณศาสน์วิทยา”

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. “รู้แพ้ รู้ชนะ ร …

Continue reading