Category: สช.จ.ปัตตานี

พ.ค. 18 2018

นางมัสนะห์ สารี รองผอ.สช.จังหวัดปัตตานี เข้าร่วม “ประชุมรับนโยบายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ”

วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. “ประชุมรับนโ …

Continue reading

พ.ค. 16 2018

สช.จังหวัดปัตตานี “ประชุมสรุปผลการตรวจ นิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2560”

วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561 “ประชุมสรุปผลการตรวจ น …

Continue reading

พ.ค. 16 2018

สช.อำเภอสายบุรี “เข้าร่วมและเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรมบรรยายธรรม” หัวข้อ “รอมฎอนเดือนแห่งความบริสุทธิ์ ปราศจากความรุนแรง และยาเสพติด”

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี วันที่ 15 พฤษภาคม 256 …

Continue reading

พ.ค. 15 2018

สช.จังหวัดปัตตานี จัดประชุมลงนามบันทึกข้อตกลง เรื่องคำรับรองการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 “ประชุมลงนามทำบันทึ …

Continue reading

พ.ค. 09 2018

สาร สช.จังหวัดปัตตานี