Category: OPECnews

มิ.ย. 22 2018

สช.อำเภอหนองจิก ร่วมจัดนิทรรศการ “โครงการกระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า)เคลื่อนที่ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี”

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 สำนักงานการศึกษาเอกชนอ …

Continue reading

มิ.ย. 21 2018

สช.อำเภอยะหริ่ง จัดประชุม ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 ครั้งที่ 6/2561

21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเ …

Continue reading

มิ.ย. 21 2018

สช.จังหวัดปัตตานี เข้าร่วม“ประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานศุนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้(ครั้งที่ 6) ประจำปี 2561” 

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. “ประชุมข …

Continue reading

มิ.ย. 21 2018

สช.อำเภอมายอ จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาศูนย์ฯ(ตาดีกา)

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึ …

Continue reading

มิ.ย. 20 2018

สช.จังหวัดปัตตานี ร่วมในพิธีเปิด “โครงการกระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า)เคลื่อนที่ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี”

วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำน …

Continue reading