ม.ค. 05 2018

สช.อำเภอไม้แก่น “ร่วมสร้างเสาธงชาติในศูนย์ฯตาดีกา เพื่อส่งเสริมการรักชาติ”

วันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561 ช่วงเวลา 09.30- 11.00 น. นางซากีเราะ เร่งหวัง ผอ.สช.อ.ไม้เเก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สช.อ.ไม้เเก่น ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสร้างเสาธงเคารพธงชาติใหม่เเทนที่ของเก่า ณ ศูนย์ฯตาดีกาดารุสสาลาม (กำปงลาโอต) บ้านทะเล ม.2 ต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้เเก่น จ.ปัตตานี โดยมีนายยะยา เเคเมาะ อิหม่ามมัสยิดดารุสสาลาม คณะกรรมการศูนย์ฯ ชาวบ้านร่วมมือร่วมใจกันสร้าง เเละกำลังสนับสนุนจากกำลังพลในพื้นที่ ร.อ.ประยูร หิรัญรักษ์ ผบ.ฉก.ทพ.นย.ที่ ๙ฯ สนับสนุนวัสดุก่อสร้างเเก่ศูนย์ฯตาดีกา ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างสันติสุข ความเข้าใจในพื้นที่จังหวัดชายเเดนภาคใต้ เเละส่งเสริมความรักชาติในศูนย์ฯตาดีกา
ซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

Hits: 36

%d bloggers like this: