ม.ค. 15 2018

สช.อำเภอไม้แก่น ร่วมกิจกรรม “วันเด็กเเห่งชาติพหุวัฒนธรรมชุมชน 2 วิถี พุทธ-มุสลิม”

“วันเด็กเเห่งชาติพหุวัฒนธรรมชุมชน 2 วิถี พุทธ-มุสลิม”
เนื่องในโอกาสวันเด็กเเห่งชาติ 2561 วันอาทิตย์ที่ 14 ม.ค. 2561 เวลา 09.00-16.30 น. นางซากีเราะ เร่งหวัง ผอ.สช.อ.ไม้เเก่น ร่วมงานวันเด็กวันเด็กแห่งชาติพหุวัฒนธรรมชุมชน 2 วิถี พุทธมุสลิมที่วัดมหันตคาม(บ้านใหญ่-บ้านสามโรง) ม.3 ต.ไม้แก่น อ.ไม้เเก่น จ.ปัตตานี โดยมีชุมชนบ้านใหญ่ (พุทธ) ชุมชนบ้านสามโรง (ชุมชนมุสลิม) ชุมชนใกล้เคียง ผู้นำท้องถิ่น เเละส่วนราชการ งานนี้สร้างความสุขเเละความสามัคคีปรองดองระหว่างสองต่างศาสนิกพุทธ-มุสลิม อยู่กันฉันพี่น้อง มีการเเสดงละเล่นพื้น อย่างบ้านดีเกฮูลู มุสลิม บ้านปลักเเตน เสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายเเดนภาคใต้ และเพื่อป็นการอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรม
ซึ่งสอดตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

Hits: 38

%d bloggers like this: