มี.ค. 06 2018

สช.อำเภอแม่ลาน ร่วมกับ กศน.อำเภอแม่ลาน จัดกิจกรรม “กาแฟยามเช้า”

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่ลาน นายสมมาตร บารา นายอำเภอแม่ลาน/ผอ.ศปก.แม่ลาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมการแฟยามเช้า โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นเจ้าภาพ มีกิจกรรม การละหมาดฮายัต และมีพิธีทำบุญสำนักงาน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ั้ที่1 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ภาพข่าว/สำนักงานการศึกษาเอกชนอเภอแม่ลาน

Hits: 66

%d bloggers like this: