มี.ค. 09 2018

ผอ.สช.อำเภอไม้แก่น ประชุม “การจัดตั้งชมรมตาดีการะดับตำบล”

“จัดตั้งชมรมตาดีการะดับตำบล”
วันพฤหัสบดี ๘ มี.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. นางซากีเราะ เร่งหวัง ผอ.สช.อ.ไม้เเก่น เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการจัดตั้งชมรมตาดีการะดับตำบล มีผู้บริหาร ผู้สอนศูนย์ฯตาดีกาทั้ง ๗ เเห่ง เเละกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลไทรทอง จำนวนผู้เข้าประชุมทั้งหมด ๔๖ คน เพื่อเเต่งตั้งคณะกรรมการชมรมตาดีกาไทรทอง ณ ห้องประชุมสำนักงานสช.อ.ไม้เเก่น ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อน เสริมสร้างสันติสุข ความเข้าใจกัน ลดความหวาดระเเวงซึ่งกันเเละกันระหว่างสถานศึกษานอกระบบศูนย์ฯตาดีกากับหน่วยงานความมั่นคงตามนโยบายเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายเเดนภาคใต้

โดยมีเรือโทบุญมี เพชรทอง รองผบ.ร้อย ทพ.นย.ที่ ๑๐ ร่วมประชุมเเละเป็นสัขขีพยานในครั้งนี้ด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ภาพข่าว/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอไม้แก่น

Hits: 28

%d bloggers like this: