มี.ค. 09 2018

ผอ.สช.อำเภอทุ่งยางแดง “จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัด”

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.
นายสะมาแอ ปอจิ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัด สช.อ.ทุ่งยางแดง เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน ปรึกษาหารือ และร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาเอกชน ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา

ภาพข่าว/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง

Hits: 32

%d bloggers like this: