มี.ค. 12 2018

เจ้าหน้าที่ สช.ทุ่งยางแดง “ร่วมประชุมชมรมตาดีการะดับอำเภอทุ่งยางแดง ประจำเดือนมีนาคม 2561”

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสะมาแอ ปอจิ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง มอบหมายให้นายมูฮามัดอามิง เตะโระ นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยนายมูฮัมหมัดยูซุฟ มามะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สช.อ.ทุ่งยางแดง เข้าร่วมประชุมชมรมตาดีการะดับอำเภอทุ่งยางแดง ประจำเดือนมีนาคม 2561 เพื่อขับเคลื่อนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) โดยมีนายซัมสุดีน อาลีฮาซัน นายก อบต.น้ำดำ กล่าวต้อนรับ,นายสะมะแอ อาแซ ประธานชมรมตาดีกาอำเภอทุ่งยางแดง เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการชมรมฯ, ผู้สอนศูนย์ฯตาดีกา, ร.ท.ศราวุธ พันสนิท ผบ.ร้อย.ทพ.440, ตัวแทนจากก้องร้อยทหารพราน 4416 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

Hits: 76

%d bloggers like this: