มี.ค. 12 2018

ผอ.สช.อำเภอปะนาเระ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมประเทศมาเลเซีย

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นางวิจิตรา โต๊ะมีนา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ ฯพลฯ ดาโต๊ะสรีมูฮัมหมัดนัซรี เบ็ญตันศรีอับดุลอาซิซ รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมประเทศมาเลเซียพร้อมคณะ โดยมีคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนสมบูรณศาสน์อิสลามร่วมกันต้อนรับในครั้งนี้ ณ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

Hits: 52

%d bloggers like this: