มี.ค. 12 2018

ผอ.สช.อำเภอยะรัง “ร่วมกิจกรรมกับผู้นำศาสนา อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น อำเภอยะรัง”

อำเภอยะรัง/ศปก.อ.ยะรัง ร่วมกับผู้นำศาสนา อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ละหมาดฮายัต ขอให้พื้นที่ จชต.มีแต่ความสงบสุข,การประชุมชี้แจงข้อราชการต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกัน และการจัดบริการตรวจสุขภาพให้กับผู้นำศาสนา ดังกล่าว ทุกเดือน
วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะรัง/ผอ.ศปก.อ.ยะรัง พร้อมด้วย พ.ต.ท.มาหามะ เจะมะ รอง ผกก.สภ.
ยะรัง,พ.ต.ท.วีระ แจ่มจันทา สว.สส.สภ.บ้านโสร่ง,นายบอรอเฮง ดีเยาะ สส.อ.ยะรัง,นายสุรเดช หมู่เก็ม ผอ.สช.
อ.ยะรัง,สัสดี อ.ยะรัง,
ปลัดอำเภอยะรัง,
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ฯลฯ ได้ร่วมกิจกรรมกับผู้นำศาสนา อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น อำเภอยะรังดังนี้
๑. ร่วมกันละหมาดฮายัต ขอให้พื้นที่ จชต.มีแต่ความสงบสุข
๒. ประชุมชี้แจงข้อราชการต่างๆ/นโยบายสำคัญของรัฐบาล,
หน่วยเหนือ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกัน
๓. การบูรณาการร่วมกันกับ สนง.สาธารณสุขอำเภอยะรัง/รพ.สต.ในพื้นที่อำเภอยะรัง บริการตรวจสุขภาพ/ให้คำแนะนำด้านสุขภาพกับผู้นำศาสนา
ดังกล่าว โดยได้ดำเนินการ ทั้ง ๓ กิจกรรมดังกล่าวทุกเดือน ณ หอประชุมอำเภอยะรัง ที่ว่าการอำเภอยะรัง

Hits: 74

%d bloggers like this: