มี.ค. 13 2018

สช.อำเภอสายบุรี จัด “ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฯ ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)”

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี
วันที่ 12 มีนาคม 2561 นายสุฟยาน แวบือซา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฯ ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ในเขตตำบลเตราะบอนและตำบลทุ้งคล้า ซึ่งเป็นตาดีกานำร่องในการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษาจำนวน 11 ศูนย์ฯ ผลการดำเนินงานผู้สอนศูนย์ฯ ตาดีกานำร่อง มีความเข้าใจสามารถจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
ภาพข่าว/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี

Hits: 99

%d bloggers like this: