มี.ค. 21 2018

ผอ.สช.อำเภอสายบุรี ประธาน “การประชุมพบปะพนักงานราชการครูในสังกัด”

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี
วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.
นายสุฟยาน แวบือซา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี เป็นประธานในการประชุมพบปะพนักงานราชการครูในสังกัด เพื่อเป็นการชี้แจงข้อราชการต่างๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานราชการครู ณ รีสอร์ทฏอรีกุลฮาบีบสายบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
ภาพข่าว/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี

Hits: 15

%d bloggers like this: