มี.ค. 22 2018

สช.อำเภอไม้แก่น ลงตรวจ “สถาบันศึกษาปอเนาะเเห่งใหม่ของอำเภอไม้เเก่น”

“สถาบันศึกษาปอเนาะเเห่งใหม่ของอำเภอไม้เเก่น”
วันพฤหัสบดี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางซากีเราะ เร่งหวัง ผอ.สช.อ.ไม้เเก่น เลขานุการคณะกรรมการตรวจจัดตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ตามคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่
๑๐๔๓๔/๒๕๖๑ ตรวจความพร้อมการจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ สถาบันศึกษาปอเนาะมะฮัดตัฮฟีซุลฟุรกอน ๓๓/๑ ม.๑ ต.ดอนทราย อ.ไม้เเก่น จ.ปัตตานี ซึ่งการตรวจครั้ง เป็นครั้งที่ ๒ ซึ่งได้รับการร่วมมือจาก สนง.ที่ดินอ.ไม้เเก่น มาตั้งปักเขตอย่างชัดเจน พร้อมด้วยคณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว ประกอบด้วย ทหาร ตำรวจ กศน. สาธารณสุข กองช่างอบต.ดอนทราย ทั้งนี้เพื่อดำเนินการเป็นไปตามกฎกระทรวงในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ.๒๕๕๕ การปฎิบัติดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
ภาพข่าว/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอไม้แก่น

Hits: 17

%d bloggers like this: