มี.ค. 26 2018

ผอ.สช.อำเภอปะนาเระ “ประธานในพิธีมอบประกาศนีย์บัตรแก่นักเรียนที่จบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐”

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ
โดยนางวิจิตรา โต๊ะมีนา ผอ.สช.อ.ปะนาเระ ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนีย์บัตรแก่นักเรียนที่จบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)ปูตะ ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)ปูตะ ตำบลบ้านนอก อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
ภาพข่าว/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะเนาระ

Hits: 72

%d bloggers like this: