มี.ค. 26 2018

ผอ.สช.อำเภอยะรัง เข้าร่วม โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน “กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา”

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.
นายสุรเดช หมู่เก็ม ผอ.สช.อ.ยะรัง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สช.อ.ยะรัง,หัวหน้าส่วนราชการอำเภอยะรัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน ตามโครงการเสริมสร้างความเข้าใจของชุมชนรอบสถานศึกษา โดยมี นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะรัง เป็นประธานในพิธิเปิดกิจกรรมฯ ณ โรงเรียนอัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ภาพข่าว/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะรัง

Hits: 147

%d bloggers like this: