เม.ย. 19 2018

ผอ.สช.อำเภอแม่ลาน เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑
นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผอ.สช.อ.แม่ลาน เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสมิหลา B ชั้น ๒ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี ดร.ชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธาน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
ภาพข่าว/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน

Hits: 77

%d bloggers like this: