เม.ย. 19 2018

สช.อำเภอทุ่งยางแดง “ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาตำบลตะโละแมะนา”

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. 
นายสะมาแอ ปอจิ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง

มอบหมายให้นายมูฮัมหมัดยูซุฟ มามะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาตำบลตะโละแมะนา โดยมีนายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอทุ่งยางแดง ประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว นายเฟาซัน แนลูแล ประธานชมรมตาดีกาตำบลตะโละแมะนา กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมให้เด็กและเยาวชนในตำบลได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และสร้างความรักความสามัคคีให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ มีกิจกรรมการประกวดทางวิชาการ การแข่งขันกีฬา และการละเล่นพื้นบ้าน ระหว่างวันที่ 16-18 เมษายน 2561

ณ ศูนย์ฯตาดีกานูรูลอิสลาม ม.3 ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ภาพข่าว/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง

Hits: 36

%d bloggers like this: