เม.ย. 25 2018

ผอ.สช.อำเภอไม้แก่น ร่วมในกิจกรรม “มอบเรือ พาล่องเล ปล่อยหอยหวาน” 

“มอบเรือ พาล่องเล ปล่อยหอยหวาน”
วันพุธ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ นางซากีเราะ เร่งหวัง ผอ.สช.อ.ไม้เเก่น ร่วมกิจกรรม “มอบเรือ พาล่องเล ปล่อยหอยหวาน” ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร่วมกับประมงอำเภอไม้เเก่น โดยมีนายบำเหน็จ บินหรีม นายอำเภอไม้เเก่น ให้เกียรติเป็นประธานมอบเรือให้ชาวประมงพื้นบ้าน พร้อมกันนี้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น เเละชุมชนได้ดำเนินการล่องเรือ ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ (หอยหวาน) ณ หาดบางสาย บริเวณศาลาพลับพลาร่วมใจประชา บ้านละเวง ม.๓ ต.ดอนทราย อ.ไม้เเก่น จ.ปัตตานี ทั้งนี้เพื่ออนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติเเละคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลเเละส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลเเก่ชุมชนไม้เเก่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภาพข่าว/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอไม้แก่น

Hits: 25

%d bloggers like this: