เม.ย. 30 2018

ผอ.สช.อำเภอสายบุรี ประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี
วันที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุฟยาน แวบือซา ผอ.สช.อ.สายบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา เพื่อปรับการเรียนเปลี่ยนวิธีสอน ของครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ซึ่งเป็นการอบรมครูด้วยระบบทางไกล ณ ศูนย์สะเต็มศึกษา สช.73 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
ภาพข่าว/สช.อำเภอสายบุรี

Hits: 48

%d bloggers like this: