พ.ค. 01 2018

ผอ.สช.อำเภอยะหริ่ง พร้อมคณะกรรมการ ลงพื้นที่ ตรวจ นิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในสังกัด

วันที่ 30 เมษายน 2561
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง โดยนางกฤติยา จุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ที่ 21/2561 เรื่องการตรวจ นิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ปีการศึกษา 2560 ได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจ นิเทศ ติดตามโรงเรียนเอกชนในระบบสังกัด สช.อ.ยะหริ่ง จำนวน 2 โรง ดังนี้ 1.โรงเรียนนูรุลอิสลามภูมีวิทยา ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 2.โรงเรียนอัล-กุรอานและภาษากาลามุลลอฮฺ ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ทั้งนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและครู ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
ภาพข่าว/สช.อำเภอยะหริ่ง

Hits: 49

%d bloggers like this: