พ.ค. 01 2018

ผอ.สช.อำเภอยะหริ่งเข้า “ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 18 ตำบล ในเขตอำเภอยะหริ่ง หวัดปัตตานี”

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น.
นางกฤติยา จุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 18 ตำบล ในเขตอำเภอยะหริ่ง หวัดปัตตานี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง และได้แนะนำข้าราชการย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ที่ทำการปกครองอำเภอยะหริ่ง จำนวน 3 ราย ดังนี้
1.นายอภินันท์ หมวดแก้ว ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)ย้ายมาจากอำเภอหนองจิก มาประจำการที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
2.นายวารินทร์ เลาะสกุล ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ย้ายมาจากอำเภอหนองจิก มาประจำการที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง กลุ่มงานทะเบียนและบัตร
3.นายวาฮิดล ตะเหลบ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ย้ายมาจากปะนาเระ มาประจำการที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง โดยมีนายอดุลย์ หมีดเส็น นายอำเภอยยะหริ่ง เป็นประธานในที่ประชุมในครั้งนี้
(ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจังหวัดการศึกษา)
ภาพข่าว/ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง

Hits: 114

%d bloggers like this: