พ.ค. 09 2018

ผอ.สช.อำเภอทุ่งยางแดง พร้อมกับเข้าหน้าที่ “ร่วมต้อนรับและเป็นเกียรติ เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE”

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายสะมาแอ ปอจิ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง พร้อมเจ้าหน้าที่ สช.อ.ทุ่งยางแดง เข้าร่วมต้อนรับและเป็นเกียรติ เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้กำหนดการลงพื้นที่ของคณะกรรมการระดับประเทศ เพื่อตรวจเยี่ยมและให้คะแนนชมรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดปัตตานี ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับภาคใต้เข้าประกวดในระดับประเทศ ประเภทสถานศึกษา โรงเรียนอิสลามนิติวิทย์ ได้รับรางวัลกลุ่มดีเด่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และนักเรียน เช้าร่วม ณ โรงเรียนอิสลามนิติวิทย์ ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
ภาพข่าว/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง

 

%d bloggers like this: