พ.ค. 09 2018

สช.อำเภอไม้แก่น เข้าร่วมกิจกรรม “บ้านละเวง ตัวเเทนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข”

“บ้านละเวง ตัวเเทนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข”
วันอังคาร ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๓๐ น. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอไม้เเก่น โดยนางซากรีเราะ เร่งหวัง มอบหมายให้นายมูฮามัไซนุลอาบีดิง ลอตง นักวิชาการศึกษา สช.อ.ไม้เเก่น ร่วมเป็นสัขขีพยายเเละร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ตามโครงการเชิดชูเกียรติ ผู้นำเครื่อข่ายชุมชนดีเด่น ณ บ้านละเวง ม.๓ ต.ดอนทราย อ.ไม้เเก่น จ.ปัตตานี โดยมีนายสุริยะ ปิติบุญมี เป็นประธานคฯะกรรมการ เเละนายบำเหน็จ บินหรีม นายอำเภอไม้เเก่น ร่วมเป็นเกียรติ ส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ในพื้นที่ให่การต้อนรับ ล่องเรือชมธรรมชาติ การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนการทอผ้า การผลิตน้ำบูด สินค้าโอทอป เเละการท่องเที่ยวท้องถิ่นของชุมชนบ้านละเวง ทั้งนี้เพื่อสอดคล้องกับหลักเกณฑ์เศรฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”
ภาพข่าว/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอไม้แก่น

%d bloggers like this: