มิ.ย. 05 2018

ผอ.สช.อำเภอมายอ “ประชุมผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนนอกระบบ สังกัดสช.อ.มายอ”

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ โดย นายนิรัน ดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ พร้อมด้วย นางสาวต่วนนูรอัยนี โต๊ะะกูบาฮา และนางยีซ๊ะ ดอเลาะ เจ้าหน้าที่ สช.อ.มายอ ร่วมประชุมผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนนอกระบบ สังกัดสช.อ.มายอ ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
ภาพข่าว/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ

%d bloggers like this: