มิ.ย. 07 2018

สช.อำเภอไม้แก่น ได้ดำเนินการจัด “กิจกรรมพบปะชี้เเจงข้อราชการเเก่ผู้สอนศูนย์ฯตาดีกา”

“กิจกรรมพบปะชี้เเจงข้อราชการเเก่ผู้สอนศูนย์ฯตาดีกา”
วันพฤหัสบดี ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นางซากีเราะ เร่งหวัง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอไม้เเก่น เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการดำเนินการ เพื่อทำความเข้าใจในรายละเอียดต่างๆและการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอรับการอุดหนุนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด ข้อมูลสารสนเทศ เเละการเตรียมจัดทำรายละเอียดกิจการของโรงเรียนนอกระบบ (ศูนย์ฯตาดีกา)
ในการนี้มี หน่วยเฉพาะกิจ ผกก.ทพ.นย.ที่ ๙ นาวาตรี ประยูร หิรัญรักษณ์ เเละนายบำเหน็จ บินหรีม นายอำเภอไม้เเก่น ให้เกียรติมาพบปะ กล่าวโอวาท เเละมอบนโยบายต่างๆด้านการศึกษาเเก่ผู้บริหารเเละผู้สอนศูนย์ฯตาดีกาทั้ง ๑๘ ศูนย์ฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอไม้เเก่น ตำบลไทรทอง อำเภอไม้เเก่น จังหวัดปัตตานี
ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัถุตุประสงค์เเละได้รับความร่วมมืออย่างดี
ภาพข่าว/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอไม้แก่น

Hits: 15

%d bloggers like this: