มิ.ย. 07 2018

สช.อำเภอทุ่งยางแดง ” รับแผนการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา”

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.
นายสะมาแอ ปอจิ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง พร้อมด้วยนายมูฮามัดอามิง เตะโระ นักวิชาการศึกษา รับแผนการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิติดาอียะฮ) ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2, หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติตาอียะฮ) พ.ศ.2559/ฮ.ศ.1437 ชั้นปีที่ 1, สมุดบันทึกพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสมุดบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อมอบกับศูนย์ฯตาดีกา จำนวน 27 ตาดีกา ต่อไป ณ สำนักงานการคณะกรรมการอิสลามจังหวัดยะลา (หลังเก่า) ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ภาพข่าว/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง

Hits: 96

%d bloggers like this: