พ.ค. 16 2018

สช.อำเภอสายบุรี “เข้าร่วมและเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรมบรรยายธรรม” หัวข้อ “รอมฎอนเดือนแห่งความบริสุทธิ์ ปราศจากความรุนแรง และยาเสพติด”

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น. – 20.00 น.
นายสุฟยาน แวบือซา ผอ.สช.อ.สายบุรี มอบหมายให้นายมูฮัมมัดอัสฮัน ตีมุง นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ เข้าร่วมและเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรมบรรยายธรรม หัวข้อ “รอมฎอนเดือนแห่งความบริสุทธิ์ ปราศจากความรุนแรง และยาเสพติด” ได้รับเกียรติจาก นายนิมุคตาร์ วาบา ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก
อาจารย์บับลี อับดุลเราะห์มาน เป็นวิทยากรบรรยาย ณ โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จัดโดยชุดสันติสุขที่ 106 ชุดควบคุมที่ 951 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขและโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่เสริมสร้างความั่นคง
ภาพข่าว/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี

 

%d bloggers like this: