มิ.ย. 08 2018

สช.จังหวัดปัตตานี เข้ารับฟังการ “ประชุมขี้แจงและสร้างความเข้าใจงานการศึกษาเอกชนผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนส์

วันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.
“ประชุมขี้แจงและสร้างความเข้าใจงานการศึกษาเอกชนผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนส์
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มีการจัดประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร็นซ์ (Video Conference) พร้อมทั้งถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารและดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคณะกรรมการประเสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ – นอกระบบในจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย ผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
ภาพข่าว/ดวงฤทัย แสงอุบล นักประชาสัมพันธ์

%d bloggers like this: