มิ.ย. 11 2018

สช.จังหวัดปัตตานี เข้าร่วม“ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม/นิทรรศการโครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า)เคลื่อนที่ อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี”

วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา
“ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม/นิทรรศการโครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า)เคลื่อนที่ อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี”
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุม โดยมีนางแวเสาะ แตมามุ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองปัตตานี พร้อมด้วย นางสาวทัชวรา มิน่าวัง หัวหน้างานบริหารทั่วไป สช.จังหวัดปัตตานี เข้าร่วม ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 สถานที่จัดกิจกรรม โรงเรียนเมืองปัตตานี เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ร่วมกัน ณ ห้องประชุม โรงเรียนเมืองปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ภาพข่าว/ดวงฤทัย แสงอุบล นักประชาสัมพันธ์

Hits: 30

%d bloggers like this: