พ.ค. 18 2018

นางมัสนะห์ สารี รองผอ.สช.จังหวัดปัตตานี เข้าร่วม “ประชุมรับนโยบายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ”

วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.
“ประชุมรับนโยบายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ”
นางมัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางสาวทัชวรา มิน่าวัง หัวหน้างานบริหารทั้วไป กลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ค่ายสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)เป็นประธาน
ภาพ/ทัชวรา มิน่าวัง หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ข่าว/ดวงฤทัย แสงอุบล นักประชาสัมพันธ์

%d bloggers like this: