มิ.ย. 12 2018

ผอ.สช.อำเภอทุ่งยางแดง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงตรวจพิารณาการอนุญาตให้ขยายหลักสูตรและเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งของโรงเรียนภักดีวิทยา

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสะมาแอ ปอจิ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง พร้อมเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจพิารณาการอนุญาตให้ขยายหลักสูตรและเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งของโรงเรียนภักดีวิทยา ร่วมตรวจตามรายการที่ต้องปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ตามคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ 17997/2561 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ลงตรวจวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นั้น ได้แก่ 1.อาคารเรียน 2.ภายในห้องเรียน 3.ห้องสมุด 4.ห้องวิทยาศาสตร์ 5.ห้องพยาบาล 6.ห้องน้ำ 7.อื่นๆ ณ โรงเรียนภักดีวิทยา ม.4 ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ภาพข่าว/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง

Hits: 51

%d bloggers like this: