มิ.ย. 20 2018

สช.จังหวัดปัตตานี ร่วมในพิธีเปิด “โครงการกระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า)เคลื่อนที่ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี”

วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561
นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ร่วมในพิธีเปิด “โครงการกระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า)เคลื่อนที่ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี”
โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน ในพิธีเปิด พร้อมทั้งได้มีการเยี่ยมชมซุ้มนิทรรศการต่างๆ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองปัตตานี ได้จัดนิทรรศการภายในซุ้มกิจกรรมประกอบด้วย การนำเสนอการใช้หลักสูตรในการเรียนการสอนของศุนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)และหลักสูตรของสถาบันศึกษาปอเนาะ พร้อมด้วยโรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ได้นำเสนอในกิจกรรมต่างๆ ภายในซุ้มนิทรรศการ ณ โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ภาพข่าว/ดวงฤทัย แสงอุบล นักประชาสัมพันธ์

Hits: 32

%d bloggers like this: