มิ.ย. 21 2018

สช.จังหวัดปัตตานี เข้าร่วม“ประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานศุนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้(ครั้งที่ 6) ประจำปี 2561” 

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.
“ประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานศุนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้(ครั้งที่ 6) ประจำปี 2561”
นายสุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุม โดยมีข้อราชการในการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้รายงานการปฏิบัติงานดังนี้ 1.สภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ /2.การประชุมผ่านระบบ วีดีโอคอลเฟอร์เรนส์ /3.การประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับตรวจนิเทศ นิเทศติดตามข้อมูล 10 มิถุนายน 2561
โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม การติดตามข้อราชการต่างๆ ของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า) ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ภาพข่าว/ดวงฤทัย แสงอุบล
นักประชาสัมพันธ์

Hits: 46

%d bloggers like this: