มิ.ย. 26 2018

โรงเรียนฮั่วหนำชนะ “การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตร นารี ระดับจังหวัด”

ในนามสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ขอแสดงความยินดี กับ “โรงเรียนฮั่วหนำ ที่ได้ชนะ “การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตร นารี ระดับจังหวัด” และเป็นตัวแทนในระดับจังหวัดปัตตานี เพื่อเข้าประกวดในระดับประเทศ ณ สนามศุภชลาสัย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ต่อไป

Hits: 91

%d bloggers like this: