มิ.ย. 27 2018

นางมัสนะห์ สารี รองผอ.สช.จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย หน่วยเฉพาะกิจจังหวัดปัตตานี ได้ดำเนิน การตรวจนิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุน โรงเรียนเอกชนในระบบ ปีการศึกษา 2561

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะรัง
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น.
นางมัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ตามคำสั่ง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ที่ 36/2561 และคณะทำงานฯตามคำสั่งหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดปัตตานี ที่ 35/2561ได้ดำเนินการตรวจนิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุน โรงเรียนเอกชนในระบบ ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนอารยธรรมศาสน์ ต.ระแว้ง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ทางคณะฯ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
ภาพข่าว/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะรัง

Hits: 62

%d bloggers like this: